Kontakt

Postadress


Caneb AB

Bävergatan 5

261 44 Landskrona


HITTA HIT


Kontakt


Telefon: 0418 - 250 30


E-post: info(a)caneb.se


Försäljningsvillkor


Här kan ni ladda hem våra allmänna försäljningsvillkor.


Hämta PDF


Personal


Dan Hjalmarsson


Dan är verkställande direktör och ansvarig för försäljningen

i sydöstra Sverige.

e-post: dan.hjalmarsson(a)caneb.se

Tel: 0705-843541


Thomas Grönros


Thomas är säljare med ansvarsområde norra Sverige.

Han har huvudansvar för vårt sortiment av kollagentarm och nät.

e-post: thomas.gronros(a)caneb.se

Tel: 0705-843523


Hugo Hermansson


Hugo är ansvarig för vårt lager samt in- och utleveranser

e-post: lager(a)caneb.se

Lars Johannesson


Lars är säljare med ansvarsområde sydvästra Sverige.

Han är huvudansvarig för alla plastprodukter; film,

krymppåsar samt plasttarm.

e-post: lars.johannesson(a)caneb.se

Tel: 0708-843048


Tomas Hjalmarsson


Tomas är inköps och planeringsansvarig

e-post: tomas.hjalmarsson(a)caneb.seHistoria


Caneb AB grundades 1988-09-01 av Jan H. Green och Hans Hjalmarsson.


Namnet är en sammandragning av: casing, net och bags.

Företaget startade upp i de gamla Viscora-lokalerna på Stenorsvägen 43 i Landskrona,

där såväl Jan och Hans samt även vår första sekreterare Birgit Lundgren arbetade som anställda av Svenska Viscora AB.


Grunden till företagsbildningen var att Svenska Viscora likviderades pga att moderbolaget opererade via två försäljningskanaler in i Sverige vilket bedömdes som en för stor organisation.


Caneb AB började med som namnet avslöjar, fibertarm, plasttarm, nät till skinka och kassler samt krymppåsar.


1989 flyttades företaget till nya rationella lokaler på Kamgatan i Landskrona.


1992 kom vi återigen att arbeta samman med Viscora som nu bytt namn till Viskase genom deras krymppås- division, Perflex.


Under 1994 började Jan känna att längtan till Frankrike blev allt intensivare och under sensommaren löstes Jan ut men han valde att stanna kvar i företaget som anställd till 1994-12-22. I samband med att Jan lämnade Caneb AB bildades Caneb Förvaltning AB som numera är moderbolag i företagsgruppen.


1998 flyttade företaget återigen, den här gången till egna lokaler på Bävergatan i Landskrona.


En för företaget avgörande händelse var när vi fick agenturen för det Spanska företaget Fibran. Företaget producerar kollagentarm för såväl falukorv som varmkorv. I samband med att vi startade lanseringen av Fibran-tarmen likviderades den största konkurrenten Tripasin AB.


2005 blev vi återigen representant för Viskase SA (tidigare Viscora) med dess hela program för livsmedelsindustrin.


2006 övertog Dan Hjalmarsson uppgiften som Caneb AB:s verkställande direktör.


2008 utökades lagerutrymmena med ytterligare 600 kvadratmeter till sammanlagt 1200 kvadratmeter.


2012 byggdes en ny personalmatsal och ett kök med möjlighet att köra produktutveckling.